Riveprosjekter

CAN har lang erfaring med riving og fjerning av offshore installasjoner.

CAN levere alle typer tjenester til rive og fjerningsmarkedet. CAN personell kan benyttes i forprosjekt og inspeksjon, samt forberedelse av arbeidspakker.

CAN er NS9600 sertifisert og medlem av SOFT, og har med vår 25 år lange erfaring mulighet til å utføre alle type prosjekter der det er vanskelig tilkomst, såvel i tanker som toppen av boretårn. Alle vår operatører har fagbrev i tillegg til tilkomsteknikk kompetanse.