AVANSERTE RIGGEOPPDRAG

Alle våre operatører er sertifiserte riggere i henhold til NORSOK.

Vi har lang erfaring med planlegging og utførelse av rigging, både der det kreves bruk av tilkomstteknikk og der oppdraget kan utføres på dekk. Egendesignet løfteutstyr, kombinert med alt av kompentanse våre folk besitter om rigging og krysshaling, gjør at vi kan installere og fjerne utstyr på steder hvor andre ikke kommer til tilsynelatende.