NDT

Konvensjonell NDT 

 

Med 25 års erfaring på norsk sokkel er CAN en av Norges aller fremste aktører innen konvensjonell NDT-inspeksjon. Vi har lang erfaring med inspeksjon på prosessanlegg, kran, pidestall, understell, flammetårn, boretårn. Vi gjør innvendige inspeksjoner i tanker og beholdere 

Alle våre inspektører har tilkomstteknikk og kan utføre inspeksjoner der det er vanskelig tilkomst. 

CAN er godkjent av DNV GL for generell NDT og tykkelsesmåling på fartøy. 

Våre inspektører er sertifisert etter 

  • NS-EN ISO 9712/ Nortest 
  • NS 415 Driftsinspektører 
  • NS 477 Sveiseinspektører 
  • DNVGL CP-0484-B04 for NDT på klassifiseringsprosjekter 
  • DNVGL CP-0484 A01 for UTM tykkelsesmåling på alle fartøy 
  • NS 9600/SOFT Tilkomstteknikere 

CAN har overflateinspektører med mer enn 5 års erfaring og Frosio sertifikat. 

CAN har eget NDT utstyr som vedlikeholdes og sertifiseres. 

CAN leverer flerfaglige klatrelag med fagkompetanse til å utføre inspeksjon, foreta eventuelle korrigerende tiltak og eventuelle utbedringer i etterkant.  Funnene vi gjør, kommuniseres fortløpende til kunden.