RIT

Riser Inspection Tool (RIT) er spesiallaget for å kunne inspisere og verifisere struktur og rør som befinner seg i skvalpesonen på en effektiv måte. 

Inspeksjon i skvalpesonen har alltid vært en utfordring vedrørende strømninger, urolig sjø og marin begroing. 

Vår løsning for inspeksjon i skvalpesonen er sikrere, smartere og mer effektiv enn andre løsninger som finnes på markedet. RIT kan brukes både til visuell og UT inspeksjon. 

Ta kontakt med oss hvis du ønsker en presentasjon eller demonstrasjon av verktøyet!