IN-SERVICE INSPECTION

CAN tilbyr driftsinspektører som kan planlegge, lede og utføre inspeksjon av prosessanlegg. 

Våre driftsinspektører har lang erfaring innen konvensjonell NDT og tilstandskontroll på overflate, kapsling og isolasjon.  

Inspektørene igangsetter inspeksjoner, evaluerer funn og rapporterer i de forskjellige databaser.