FALLENDE GJENSTANDER

Som medlem av D.R.O.P.S. deltar vi jevnlig på seminarer for bekjempelse av fallende gjenstander, for å utveksle erfaringer med andre aktører i bransjen.

Siden 1996 har vi gjennomført systematiske tredjepartsinspeksjoner for å forhindre fallende gjenstander (FG) i boretårn, boremoduler, kraner og driftsmoduler. Inspeksjonsprogrammene omfatter alt av fastmontert utstyr, bevegelig utstyr og løst utstyr som benyttes i høyden.

De siste årene har inspeksjonene også utviklet seg til kontroll av både primære og sekundære barrierer på fastmontert og bevegelig utstyr. I tillegg har verifikasjon av FG-styringssystemer også kommet inn som en del av inspeksjonene.