En caisson hadde korrodert og sprukket på flere lokasjoner under havnivå, og måtte utbedres. Tre klammer ble installert på caissonen, ett topside og to subsea (-11 og -17). Det øverste klammeret ble installert ved bruk av tradisjonell krysshalingsteknikk. Klammeret på -11m ble installert ved bruk av krysshalingsteknikk og fjernoperert trekkeutstyr – uten bruk av verken ROV eller dykkere.

Det siste klammeret på -17m måtte installeres ved bruk av krysshalingsteknikk, fjernoperert trekkeutstyr og assistanse fra ROV.  Før klammeret på -11m kunne installeres måtte marin begroing fjernes. Dette ble utført ved bruk av Riser inspeksjonsverktøyet til CAN.

CAN supplerte riggeplaner, alt riggeutstyr, personell, metodebeskrivelser, beregninger/modellering av installasjonssekvens av klammere.

Løsningene var svært robuste, og ble gjennomført under til dels krevende værforhold (opp mot 30 knop vind og 3m sign bølgehøyde).