Teknisk Ukeblad har skrevet en artikkel som viser et eksempel på at våre løsninger ofte er sikrere, smartere og mer effektive.