CAN sto for rivingen av selve boretårnet ned til boredekket, mens selve substrukturen ble løftet ut med tungløftfartøy (totalvekt ca 800 tonn). Produksjonen fra brønnene under boretårnet forløp som vanlig under hele rivingsprosessen.