Oppdraget var ikke et typisk klatreoppdrag, men med vår bakgrunn innen kompliserte riggeoppdrag kunne vi i samarbeid med kunden tilby en sikker og effektiv metode for utførelse av prosjektet.

Prosjektet ble utført ved bruk av skiddesystemer og riggemetodikk. Før selve løfteoperasjonen ble utført ble motorblokken løftet på jekker og veid / tyngdepunkt beregnet.

Prosjektet ble utført med god margin innenfor gitte tidsrammer og er et godt eksempel på at også tradisjonelle jobber kan løses på en effektiv og sikker måte av personell som normalt arbeider i tau.