Skvalpesonen er betegnelsen på området som ligger mellom sjø og luft på offshore-installasjoner. Dette er et område som er vanskelig å komme til og hvor temperatur sammen med salt og oksygen skaper grobunn for mulig korrosjon.

CAN fikk sommeren 2016 muligheten til å teste ut et nytt overflateprodukt fra Belzona Polymerics, spesielt utviklet for bruk i dette området. Det ble utviklet en metodikk som tar utgangspunkt i bruk av klatremetodikk / elektriske taumopeder og magneter. Denne metoden fungerer godt for å kunne posisjonere personellet effektivt og raskt for å utføre overflatebehandlingen.

Etter sandblåsing, kjemisk rensing og nedfersking av område som skal overflatebehandles sparkles belegget på strukturen i ett strøk på minst 2300 my. Dette gjør at man minimerer tiden fra forbehandling starter til ferdig belegg er lagt.

Prosjektet ble utført av et 3-5 manns klatrelag med fagutdannede overflatebehandlere.