I tillegg designet og fabrikkerte vi en arbeidsplattform for effektiv og sikker utførelse av jobben. Prosjektet var flerfaglig og med et team på fire mann utførte vi både sveising, NDT-inspeksjon og overflatearbeid. Alt nødvendig utstyr for utførelse av prosjektet ble levert og supplert av CAN.