CAN installerte høsten 2012 3 stk. centralizere på -15m under havoverflaten. Oppdraget ble utført uten bruk av dykkere eller ROV. Før centralizerne kunne installeres måtte marin begroing fjernes fra conductoren. Dette ble utført ved bruk av et ultrahøytrykks spyleverktøy som ble designet spesielt for oppgaven.

Operasjonen ble overvåket ved bruk av undervannskamera, og lasten ble frigjort ved bruk av hydrauliske sjakler.

Løsningen var svært robust, og ble gjennomført under til dels krevende værforhold (opp mot 30 knop vind og 4m sign bølgehøyde)