Riseren ble rengjort for marine begroing fra +2m og ned til -5m. Deretter ble det utført nærvisuell inspeksjon av overflaten til riseren. Inspeksjonen ble dokumentert med video og stillbilder.

I tillegg til rengjøring og visuell inspeksjon kan inspeksjonsverktøyet også utføre tykkelsesmålinger av strukturen.

Inspeksjonsverktøyet er en videreutvikling av et tilsvarende utstyr som vårt søsterselskap CAN Offshore utviklet for bruk på UK-sektor på slutten av 90 tallet. Inspeksjons verktøyet til CAN vil innebære store kostnadsbesparelser for våre kunder sett i forhold til alternative metoder for inspeksjon av strukturen i skvalpesonen.