Hellidekket på en rigg hadde strukturelle svakheter som gjorde at det måtte tas ut av drift og repareres. Reparasjonen måtte gjøres under normal drift på riggen, noe som innebar at alt arbeid måtte utføres som kaldt arbeid.

I og med at helidekket allerede hadde strukturelle svakheter kunne man ikke bygge store hengestillaser med høy vekt og stort vindfang under helidekket. Løsningen ble å benytte CAN sine metoder for små og lette sveisehabitater montert på arbeidsstedet, hvor tilkomst til og fra habitatene ble utført ved bruk av tilkomst teknikk.

CAN sto for sveising av all forsterkningsstruktur under helidekket, samt utarbeidelse av metodebeskrivelser, leveranse av personell for sveising, NDT inspeksjon og sveiseoppfølging, overflatebehandling, rigging og bygging av habitater.