Når vi utfører denne type prosjekter, legger vi stor vekt på at laget som gjør jobben har god kjennskap til prosjektet og er drillet på bruken av utstyret.