Vi lokaliserte totalt 6 sprekker, og sammen med kunde ble det besluttet at en av sprekkene var kritisk og måtte utbedres i forbindelse med revisjonsstansen.

I samarbeid med kunde laget vår sveiseansvarlig en site-test for å kvalitetsikre metode for utbedring, og to av våre sveisere ble plukket ut for å trene før de utbedret sprekkene. Arbeidet pågikk både dag og natt, og dette førte til at plattformen kom hurtig tilbake i drift.

Før revisjonsstansen i 2012 fikk CAN i oppgave å trene opp personell til utbedring av resterende sprekker, samt å fabrikere og montere nye heat shields for struktur i flammebom. Sammen med Teknologisk Institutt laget vi prosedyrer og treningsopplegg for å slipe opp sprekker i duplex -og karbonstålstruktur. Parallelt trente støttepersonell i våre kursfasiliteter for å sikre en trygg og effektiv gjennomføring av jobben. Vi rigget en travers i vårt boretårn for at treningen skulle være så realistisk som mulig. Under treningen fant vi frem til optimalt utstyr og metode for å presse ut boltene som forbinder øvre og nedre del av flarestruktur.

Lang erfaring og spesifikk trening gjorde at jobben ble ferdigstilt til avtalt tid, med forventet kvalitet og ikke minst uten skader på personell eller utsyr.