En poretrykkskabel som var montert langs en caissong hadde løsnet. Kabelen hadde blitt montert med for stor avstand mellom klammere, og påvirkning av bølger og vær hadde gjort at kabelen var løs fra ca 10 meter under havoverflaten og et stykke opp på caissongen. Utfordringen som ble gitt var å få festet kabelen til caissongen med nye klammere.

CAN har lang erfaring med jobber under dekk og i skvalpesonen, og har tidligere samarbeidet med både dykkere og ROV når arbeid skal utføres under vann. Bruk av dykkere og ROV ble i dette tilfellet vurdert som lite hensiktsmessig da bevegelsene i skvalpesonen gjør dette til et utfordrende område å arbeide i. I tillegg trodde vi at andre metoder kunne gi kunden store kostnadsbesparelser. Våre ingeniører tok utgangspunkt i at jobben skulle utføres kun ved bruk av flerfaglige tilkomstteknikere fra CAN AS.

I forbindelse med installering av de nye klammerne måtte riseren rengjøres for marinbegroing. Løsningen ble derfor en kombinert spyle -og løfteanordning som først skulle spyle riseren ren og deretter brukes for å løfte på plass nye klammer. Spyle – og løfteanordningen og klammerne ble designet av våre ingeniører og fabrikkert av våre samarbeidspartnere. På spyle –og løfteanordningen ble det i tillegg montert et undervannskamera som  kunne overvåke og dokumentere arbeidet.

Vi satt sammen et team bestående av sikringsleder og to operatører for utførelse av oppdraget. I forbindelse med spylingen av caissongen stilte vår leverandør med en operatør som håndterte høytrykkspumpen.  I tillegg reiste vår prosjektleder, som også er sertifisert tilkomsttekniker ut for å være med på gjennomføringen av jobben.  Personellet som ble benyttet på oppdraget hadde vært med på lignende jobb for en annen kunde og erfaringene fra denne jobben var uten tvil nyttige å ha med i dette prosjektet.

Spyle – og løfteanordningen ble krysshalt i posisjon under dekk og montert på caissongen som deretter ble rengjort. Klammerne ble så en etter en senket ned til riktig posisjon. Hydrauliske boltetrekkere med fjernutløsningsmekanisme ble designet for å montere klamrene til caissongen . Disse trekkerne ble operert av våre operatører på dekk. For å forhindre korrosjon hadde CAN Technology behandlet klammerne med Belzona-produkter før utsendelse. I alt 30 klammer ble montert, 15 av disse under vann.

Jobben ble utført i månedsskiftet august/september og selv om været ikke var det beste ble jobben utført 9 dager raskere enn estimert. I forhold til bruk av dykkere eller ROV gav vår metode kunden en stor kostnadsbesparelse.

Tilbakemelding fra kunde:
To give the existing G-20 pore pressure cable a chance to survive future winter storms, the cable has now been clamped in the splash zone, from minus 7 meters below sea level up to under cellar deck level.I would like to highlight the excellent job done by rope access company CAN, by developing a robust clamp design, robust installation tools and procedure, and safely installing in a demanding environment.Essential assistance also from Proserv.

Thank you for job safely done.