OM OSS

Kunden skal oppleve oss som et team av svært kompetente folk, med evnen til å gjennomføre et prosjekt fra A til Å.

Dette er essensen i ”The Can Way”,  og har vært det siden starten i 1993. Derfor blir alle henvendelser behandlet og fulgt opp av høyt utdannende ingeniører, som i tett samarbeid med kunden blir enige om den sikreste, smarteste og mest effektive metoden å gjennomføre av det aktuelle prosjektet på.

Sammensetningen av teamet tilpasses hvert enkelt prosjekt – alltid med fokus på sikkerhet og effektiv gjennomføring.

Gjennomføringen blir utført av faglærte operatører – 80 prosent av dem har minst ett relevant fagbrev. De resterende 20 prosentene har supplerende egenskaper, som for eksempel kompetanse innen klatring og ledelse, for å sikre en trygg og effektiv gjennomføring. Alt gjøres i tett dialog med prosjektleder på land, som reiser offshore når det er nødvendig å følge prosjektet tettere.

Når det gjelder sammensetning av team, setter vi det sammen slik at jobben kan utføres uten bytte av personell underveis, noe som ville medført tap i tid og kroner for kundene.

Har du spørsmål kan du kontakte Director Commercial and BD Johannes Miljeteig på telefon 45397583. E-post: johannes.miljeteig@can.no

CAN AS innehar følgende sertifiseringer:

EPIM JQS

Achilles

ISO 9001:2015

SOFT Sertifisering

NS9600 – 3 Opplæringsbedrift
NS9600 – 4 Utførende virksomhe

DNV GL Ultrasonic Thickness Measurements of ship’s Structure