LEDIG STILLING

HR Manager

Vi søker deg som har solid HR-erfaring fra en proaktiv og operativ HR rolle, med høyere utdanning på høgskole eller universitetsnivå. Du har klar forståelse for hvordan HR kan støtte forretningsstrategien, du trives i vekstmiljøer.

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

·       Videreutvikle og vedlikeholde HR-relaterte rutiner- og arbeidsprosesser

·       Operasjonalisere og gjennomføre strategiske satsningsområder

·       Etablere og vedlikeholde kompetanse- og organisasjonsutviklingsprosesser

·       Veilede og gi faglig støtte innenfor lover og forskrifter

·       Sikre god sykefraværsoppfølging

·       Sikre overholdelse av arbeidsforhold, avtaler og polices

·       Bistå og drive personalsaker

·       Rekrutterings- og ansettelsesprosesser

·       Gjennomføring av arbeidsmiljøtiltak

·       Implementere nye HR IT Systemer

·       Administrative oppgaver knyttet til drift og personale

 

Du etablerer gode relasjoner til tillitsvalgte og verneombud, og du har erfaring med arbeidsmiljøloven og annet regelverk for personalhåndtering. Har du i tillegg spisskompetanse innen arbeidsrett og rekruttering og vil det være en fordel.

Ønskede kvalifikasjoner:

·      Relevant utdanning på bachelor eller masternivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for formell kompetanse.

·      Minimum 5 års erfaring innen HR

·      Må kunne vise til resultater fra hovedtyngden av HR-oppgavene som beskrevet over

·      Solide kunnskaper i Office 365, SharePoint og har generell god IT- forståelse.

·      Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk

 

Personlige egenskaper:

·       Er proaktiv og selvstendig

·       Er nøyaktig og strukturert

·       Høy arbeidskapasitet

Søknad sendes til can@can.no innen søknadsfrist: 12.12.2019

 

For spørsmål rundt stillingen ta direkte kontakt med CEO Lars Erik Berntzen på mob: 957 34 911, eller e-post: lars.berntzen@can.no

Felt-supervisor:

Vi står nå foran den neste store utviklingsfasen for selskapet. De neste 2-3 år skal vi utvikle selskapet til å levere innovative løsninger som støtter opp under solid kompetanse. Vi søker derfor etter en erfaren Supervisor som vil kunne lede komplekse og større prosjekter i flere TT-lag.

Vedkommende vil ha et overordnet ansvar for sikkerhet, kvalitet og fremdrift. I tillegg vil personen være ansvarlig for at prosjektene er optimalt organisert ift. ressurser og kvalifikasjoner.

Supervisor’en vil tidvis også jobbe på kontoret og vil involveres i studier, tilbudsarbeid, metodeutvikling og prosjektering frem mot prosjektoppstart.

Vi søker etter kandidater med lang erfaring innen metodearbeid og prosjektering, og har erfaring fra tilsvarende arbeid. Som person må du være strukturert, proaktiv, endringsvillig og du besitter gode evner til å lede og ta beslutninger.

Vi tilbyr:

Konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.
Spennende stilling hvor din innsats er avgjørende for selskapets utvikling og suksess.
Et godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og utfordrende arbeidsoppgaver
En virksomhet som jobber systematisk med utvikling og forbedring

For spørsmål til stillingen ta kontakt med HR-rådgiver June Flage Larsen på telefon: 909 01 308, eller e-post: june.larsen@can.no

KONTAKT OSS

Om CAN:

CAN er en av Norges fremste aktører på gjennomføring av komplekse inspeksjons -og modifikasjonsprosjekt i områder med krevende tilkomst. Gjennom mer enn 25 år har vi utviklet metoder og spesialistkompetanse som gir oss fortrinn gjennom hele verdikjeden fra ferdigstillelse til fjerning av offshore installasjoner.Fra vårt hovedkontor i Stavanger planlegges alle prosjekter av våre erfarne og operativt orienterte ingeniører. Hos oss møter du en uformell omgangstone, stor arbeidsglede, utviklingsmuligheter og sikkerhet som grunnleggende arbeidsfaktor.