CAN KURSSENTER

KURSOVERSIKT

CAN har et moderne og velutstyrt kurssenter i Stavanger hvor vi tilbyr opplæring i fallsikring, redning, tilkomstteknikk/arbeid i tau og andre taubaserte kurs. Ved behov tilbyr vi gjennomføring av de ulike kursene hos kunde eller på arbeidsstedet.

Et høyt fokus på helse, miljø og sikkerhet ligger til grunn for alle aktiviteter og kurs som gjennomføres i CAN.


Tilkomstteknikk (AIT) NS 9600 - Sertifisering

Opptakskrav Arbeid i tau klasse A-1
– Fylt 18 år
– Gyldig helseattest, ikke eldre enn 2 år

Opptakskrav Arbeid i tau klasse A-1 Resertifisering
– Gyldig sertifikat Arbeid i tau klasse A-1
– Gyldig helseattest, ikke eldre enn 2 år

Generell informasjon
Lærebok for kurset er: Soft Arbeid i Tau lærebok.
Kursinnhold på nivå 1: Grunnlegeende opplæring i TT og redning

Arbeid i tau kl A-1

32 000 NOK
 • Sertifisering
 • Kurslengde: 52,5 timer

Opptakskrav Arbeid i tau klasse A-2
– Fylt 20 år
– Gyldig helseattest, ikke eldre enn 2 år
– Gyldig Arbeid i tau klasse A-1
– Loggført 400 timer som sertifisert på nivå 1

Opptakskrav Arbeid i tau Klasse A-2 modell 2
– Fylt 20 år
– Gyldig helseattest ikke eldre enn 2 år
– Dokumentert 3 års relevant erfaring vurdert av SOFT Sertifisering
– Godkjent vedtak om opptak til nivå 2 modell 2 fra SOFT Sertifisering

Opptakskrav Arbeid i tau klasse A-2 Resertifisering
– Gyldig sertifikat Arbeid i tau klasse A-2
– Gyldig helseattest, ikke eldre enn 2 år

Opptakskrav Konvertering
– Samme krav som Klasse A-2 (fult kurs), pris på forespørsel

Generell informasjon
Lærebok for kurset er: Soft Arbeid i Tau lærebok.
Kursinnhold på nivå 2: Videregående opplæring innen TT og redning

Arbeid i tau kl A-2

28 500 NOK
 • Sertifisering
 • Kurslengde: 37,5 timer

Opptakskrav Arbeid i tau klasse A-3
– Fylt 22 år
– Gyldig helseattest, ikke eldre enn 2 år
– Gyldig Arbeid i tau klasse A-2
– Loggført 700 timer på nivå 2 i løpet av minst 12 måneder

Opptakskrav Arbeid i tau klasse A-3 Resertifisering og sikringsleder
– Gyldig sertifikat Arbeid i tau klasse A-3
– Gyldig helseattest, ikke eldre enn 2 år
– 300 timer siden forrige resertifisering hvor av 150 timer i avanserte konstruksjoner.
– Årlige sikringsledersamlinger

Opptakskrav Konvertering
– Samme krav som Klasse A-3 (fult kurs), pris på forespørsel

Generell informasjon
Lærebok for kurset er: Soft Arbeid i Tau lærebok.
Kursinnhold på nivå 3: Inngående kjennskap til utstyr, metoder og prinsipper innen TT. Valg av løsning/metode.

Arbeid i tau kl A-3

35 500 NOK
 • Sertifisering
 • Kurslengde: 59,5 timer
PÅMELDING

Tilkomstteknikk (AIT) NS 9600 - Resertifisering

Opptakskrav Arbeid i tau klasse A-1
– Fylt 18 år
– Gyldig helseattest, ikke eldre enn 2 år

Opptakskrav Arbeid i tau klasse A-1 Resertifisering
– Gyldig sertifikat Arbeid i tau klasse A-1
– Gyldig helseattest, ikke eldre enn 2 år

Generell informasjon
Lærebok for kurset er: Soft Arbeid i Tau lærebok.
Kursinnhold på nivå 1: Grunnlegeende opplæring i TT og redning

Arbeid i tau kl A-1

23 500 NOK
 • Resertifisering
 • Kurslengde: 22,5 timer

Opptakskrav Arbeid i tau klasse A-2
– Fylt 20 år
– Gyldig helseattest, ikke eldre enn 2 år
– Gyldig Arbeid i tau klasse A-1
– Loggført 400 timer som sertifisert på nivå 1

Opptakskrav Arbeid i tau Klasse A-2 modell 2
– Fylt 20 år
– Gyldig helseattest ikke eldre enn 2 år
– Dokumentert 3 års relevant erfaring vurdert av SOFT Sertifisering
– Godkjent vedtak om opptak til nivå 2 modell 2 fra SOFT Sertifisering

Opptakskrav Arbeid i tau klasse A-2 Resertifisering
– Gyldig sertifikat Arbeid i tau klasse A-2
– Gyldig helseattest, ikke eldre enn 2 år

Opptakskrav Konvertering
– Samme krav som Klasse A-2 (fult kurs), pris på forespørsel

Generell informasjon
Lærebok for kurset er: Soft Arbeid i Tau lærebok.
Kursinnhold på nivå 2: Videregående opplæring innen TT og redning

Arbeid i tau kl A-2

25 000 NOK
 • Resertifisering
 • Kurslengde: 22,5 timer

Opptakskrav Arbeid i tau klasse A-3
– Fylt 22 år
– Gyldig helseattest, ikke eldre enn 2 år
– Gyldig Arbeid i tau klasse A-2
– Loggført 700 timer på nivå 2 i løpet av minst 12 måneder

Opptakskrav Arbeid i tau klasse A-3 Resertifisering og sikringsleder
– Gyldig sertifikat Arbeid i tau klasse A-3
– Gyldig helseattest, ikke eldre enn 2 år
– 300 timer siden forrige resertifisering hvor av 150 timer i avanserte konstruksjoner.
– Årlige sikringsledersamlinger

Opptakskrav Konvertering
– Samme krav som Klasse A-3 (fult kurs), pris på forespørsel

Generell informasjon
Lærebok for kurset er: Soft Arbeid i Tau lærebok.
Kursinnhold på nivå 3: Inngående kjennskap til utstyr, metoder og prinsipper innen TT. Valg av løsning/metode.

Arbeid i tau kl A-3

27 500 NOK
 • Resertifisering
 • Kurslengde: 22,5 timer
PÅMELDING

Tilkomstteknikk (AIT) NS 9600 - Konvertering

Opptakskrav Arbeid i tau klasse A-2
– Fylt 20 år
– Gyldig helseattest, ikke eldre enn 2 år
– Gyldig Arbeid i tau klasse A-1
– Loggført 400 timer som sertifisert på nivå 1

Opptakskrav Arbeid i tau Klasse A-2 modell 2
– Fylt 20 år
– Gyldig helseattest ikke eldre enn 2 år
– Dokumentert 3 års relevant erfaring vurdert av SOFT Sertifisering
– Godkjent vedtak om opptak til nivå 2 modell 2 fra SOFT Sertifisering

Opptakskrav Arbeid i tau klasse A-2 Resertifisering
– Gyldig sertifikat Arbeid i tau klasse A-2
– Gyldig helseattest, ikke eldre enn 2 år

Opptakskrav Konvertering
– Samme krav som Klasse A-2 (fult kurs), pris på forespørsel

Generell informasjon
Lærebok for kurset er: Soft Arbeid i Tau lærebok.
Kursinnhold på nivå 2: Videregående opplæring innen TT og redning

Arbeid i tau kl A-2

 • Pris på forespørsel
 • Konvertering
 • Kurslengde: 37,5 timer

Opptakskrav Arbeid i tau klasse A-3
– Fylt 22 år
– Gyldig helseattest, ikke eldre enn 2 år
– Gyldig Arbeid i tau klasse A-2
– Loggført 700 timer på nivå 2 i løpet av minst 12 måneder

Opptakskrav Arbeid i tau klasse A-3 Resertifisering og sikringsleder
– Gyldig sertifikat Arbeid i tau klasse A-3
– Gyldig helseattest, ikke eldre enn 2 år
– 300 timer siden forrige resertifisering hvor av 150 timer i avanserte konstruksjoner.
– Årlige sikringsledersamlinger

Opptakskrav Konvertering
– Samme krav som Klasse A-3 (fult kurs), pris på forespørsel

Generell informasjon
Lærebok for kurset er: Soft Arbeid i Tau lærebok.
Kursinnhold på nivå 3: Inngående kjennskap til utstyr, metoder og prinsipper innen TT. Valg av løsning/metode.

Arbeid i tau kl A-3

 • Pris på forespørsel
 • Konvertering
 • Kurslengde: 59,5 timer
PÅMELDING

Fallsikringskurs OLF 113/ SfS 033N/2010

Fallsikring Grunnkurs, 1 dag

Opptakskrav Fallsikring Grunnkurs – Fylt 18 år – Gyldig helseattest, ikke eldre enn 2 år
Målgruppe: Brukere av enkle fallsikringsmetoder og utstyr
Beskrivelse: Dette kurset gir en god introduksjon til fallsikring med fokus på sikre og effektive teknikker i bruken av enkelt fallsikringsutstyr.
Kurset består i hovedsak av følgende punkter:
– Riktig bruk av fallsikringsutstyr og metoder
– Forståelse av faremomenter og begrensninger i fallsikring
– Kunnskap om redningsberedskap og fallredningslag

Fallsikring Redningskurs (Taubasert), 3 dager

Opptakskrav Fallsikring Redningskurs (Taubasert) – Fylt 18 år – Gyldig helseattest, ikke eldre enn 2 år
Målgruppe: Brukere som jobber i teknisk krevende og komplekse arbeidsmiljø med redusert framkommelighet og behov for avansert redningskompetanse.

Beskrivelse: Dette kurset er spesielt utviklet for offshore beredskapslag på oljeinstallasjoner og andre aktører innen industrien som har behov for avansert redningskompetanse innen fallsikring. Sentralt i kurset står også gjeldene regelverk og sikkerhetsfilosofi.

Kurset består i hovedsak av følgende punkter:
– Gjennomgang og bruk av redningsutstyr
– Avanserte redningsmetoder med og uten redningsmann
– Bruk av båre, og pasient fokus
– Redningsplanlegging
– Planlegging og gjennomføring av redningsøvelser- og scenario
– Skadestedsledelse, debrifing og stressmestring

Fallsikring Grunnkurs

4 950 NOK
 • OLF 113/ SfS 033N/2010
 • Kurslengde: 8 timer

Fallsikring Fordypningskurs

6 950 NOK
 • OLF 113/ SfS 033N/2010
 • Kurslengde: 8 timer

Fallsikring Redningskurs

11 900 NOK
 • OLF 113/ SfS 033N/2010
 • Kurslengde: 22,5 timer
PÅMELDING

Fallsikringskurs OLF 113/ SfS 033N/2010 Repetisjon (hvert 2.år)

Fallsikring Grunnkurs, 1 dag

Opptakskrav Fallsikring Grunnkurs – Fylt 18 år – Gyldig helseattest, ikke eldre enn 2 år
Målgruppe: Brukere av enkle fallsikringsmetoder og utstyr
Beskrivelse: Dette kurset gir en god introduksjon til fallsikring med fokus på sikre og effektive teknikker i bruken av enkelt fallsikringsutstyr.
Kurset består i hovedsak av følgende punkter:
– Riktig bruk av fallsikringsutstyr og metoder
– Forståelse av faremomenter og begrensninger i fallsikring
– Kunnskap om redningsberedskap og fallredningslag

Fallsikring Redningskurs (Taubasert), 3 dager

Opptakskrav Fallsikring Redningskurs (Taubasert) – Fylt 18 år – Gyldig helseattest, ikke eldre enn 2 år
Målgruppe: Brukere som jobber i teknisk krevende og komplekse arbeidsmiljø med redusert framkommelighet og behov for avansert redningskompetanse.

Beskrivelse: Dette kurset er spesielt utviklet for offshore beredskapslag på oljeinstallasjoner og andre aktører innen industrien som har behov for avansert redningskompetanse innen fallsikring. Sentralt i kurset står også gjeldene regelverk og sikkerhetsfilosofi.

Kurset består i hovedsak av følgende punkter:
– Gjennomgang og bruk av redningsutstyr
– Avanserte redningsmetoder med og uten redningsmann
– Bruk av båre, og pasient fokus
– Redningsplanlegging
– Planlegging og gjennomføring av redningsøvelser- og scenario
– Skadestedsledelse, debrifing og stressmestring

Fallsikring Redningskurs-Repetisjon

10 500 NOK
 • OLF 113/ SfS 033N/2010
 • Kurslengde: 16 timer
PÅMELDING

KONTAKTPERSONER

Bredo Edland

TT-fagansvarlig

bredo.edland@can.no
907 30 663

Mateusz Kuprowski

Kurs-koordinator

Betingelser og generell informasjon

Alle kurs gjennomføres på norsk eller engelsk. Kurs på engelsk kan holdes på forespørsel men med forbehold om nok kursdeltakere. Kursdeltakere må kunne beherske norsk eller engelsk både muntlig og skriftlig.

Tilkomstteknikk- eller fallsikring kurset må ha minst to deltakere. Vis det skal være mindre enn to deltakere kurset vil bli avlyst/utsatt. Dersom en kandidat ikke har bestått ny eksamen innen utløpsdatoen på sitt forrige sertifikat, kan kandidaten ta nytt ordinært kurs på samme nivå innen 24mndr etter utløpsdatoen.

Hver kursdeltaker må fylle ut vårt søknadskjema som ligger under kurskategori med navn ‘’Kurs søknadskjema’’.

Avbestilling mer enn 15 dager før kursstart refunderes 100 % av kurs prisen. Ved avbestilling 14 virkedager før kursstart blir kursavgiften balasart med 50 %. Avbestilling mindre enn 7 dager før kursstart fakturere vi 100 % av kursprisen.

Bestilling fra firma skal ha mottatt CAN AS før kursstart. Privatpersoner skal ha innbetalt kursavgift før kursstart. Betalingsinformasjon kommer i skriftlig søknadsbekreftelse per e-post.

Ved oppmøte må alle kursdeltakere ha med seg gyldig ID (pass eller førerkort) og gyldig helseattest (helseattesten kan ikke være eldre enn 2 år).

Forsikringsordninger for kursdeltakere: CAN har en ansvarsforsikring som dekker eventuelle skader som oppstår i forbindelse med kurs og hvor CAN blir holdt juridisk ansvarlig for skaden. I tillegg vil alle som er ansatt i en norsk bedrift være dekket av denne bedriftens yrkesskadeforsikring når de deltar på kurs hos CAN.