CAN er et teknologiselskap som leverer fleksible og innovative engineering-løsninger med god kvalitet og presisjon. Selskapet er kjent for å forenkle komplekse prosesser og bidra til rask og smidig gjennomføring av prosjekter.

Våre engineering-tjenester strekker seg fra konsept/studiefase til detalj-engineering og videre til gjennomføringsfasen. Vi tar alltid i bruk best tilgjengelig teknologi når vil løser utfordringene for våre kunder.

Følgende er noen av våre tjenesteleveranser:

  • Multidisiplin Engineering-design ifm reparasjoner og modifikasjonsprosjekter
  • Flaskehalsfjerning – prosessanlegg offshore/onshore/subsea
  • Energibesparende Engineering-løsninger – konsept og gjennomføring
  • Leverer spissede tjeneste innen vedlikeholdsstyring, analyser og planlegging
  • Leverer flere av markedets mest avanserte inspeksjonsmetoder
  • Leverer tjenester innen driftsinspeksjonsplanlegging og gjennomføring
  • Decommissioning tjenester av eksisterende strukturer og installasjoner offshore/onshore – engineering og planlegging
  • Leverer Engineering support til pågående offshore prosjekter – spesialisttjenester